Ready made s.r.o.

Už z názvu sa dá vyčítať, že ready made sro  predstavuje predzaloženú spoločnosť. Aby sme to teda spresnili, tak ide o klasickú firmu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľa, identifikačné číslo a tiež základný kapitál. Od bežnej spoločnosti sa však líši tým,  že ready-made spoločnosť nevyvíja žiadnu obchodnú činnosť. To znamená, že je založená len za účelom predaja konečnému zákazníkovi.

Kúpa ready-made spoločností má mnoho výhod a za najväčšiu možno považovať fakt, že kupujúci sa vyhne zdĺhavým administratívnym záležitostiam a kupuje tak priamo zaregistrovanú firmu.

V ponuke ready-made spoločností, ktoré sú na predaj, nájdete samozrejme firmy s ručením obmedzením, akciové spoločnosti ale aj európske spoločnosti. Ready-made spoločnosti majú povinnosť dodržať všetky zákonom stanovené podmienky, nemôžu mať žiadne záväzky a tiež nemohli vyvíjať žiadnu obchodnú činnosť.

Pre podnikateľov je tak ready-made spoločnosť veľmi atraktívna príležitosť na úspešný začiatok v podnikaní. Ak by sa niekto rozhodol založiť vlastnú firmu od úplného začiatku, tak by ho to stálo omnoho viac času, energie a rôznych administratívnych poplatkov.

Výhodou je aj to, že Začínajúci podnikateľ má na začiatku možnosť vybrať si zo širokého zoznamu ready-made spoločností. Môže si vybrať spoločnosť podľa predmetu podnikania, ale aj podľa toho, ako dlho je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri.

Dokonca aj na Slovensku existuje niekoľko ready-made spoločností a najlepšie na tom je to, že ich počet neustále narastá. Začínajúci podnikatelia nemôžu urobiť nič lepšie, ako než kúpiť  ready-made spoločnosť a pustiť sa priamo do podnikania. Gro práce je urobené za nich, firma je založená a oni sa   môžu  následne sústrediť na samotné podnikanie. Týmto spôsobom má kupujúci všetko pripravené k tomu, aby mohol odštartovať svoje podnikanie, vyhne sa zbytočným administratívnym poplatkom, rozhovorom, stretnutiam a rôznych papierovačiek, ktoré sa tiahnu zo založením klasickej firmy.

Podnikanie nikdy nebolo jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie a preto by mal túto príležitosť využiť každý začínajúci podnikateľ.