Záhradné domčeky

Záhradný domček je záhradná stavba, na ktorej realizáciu nie je potrebné stavebné povolenie. Pred stavbou záhradného domčeka je potrebné splniť si ohlasovaciu povinnosť na miestnom stavebnom úrade, čo je obvykle Obecný úrad. Objekt záhradného domčeka by nemal mať plochu väčšiu ako 25 m², čo je maximálna plocha pre drobnú záhradnú stavbu bez nutnosti stavebného povolenia. Spravidla sa jedná o voľne stojacu jednopodlažnú stavbu. Ide o zastrešený uzatvorený objekt, ktorý plní predovšetkým úlohu skladu.

Doplnkovú funkciu tvoria záhradné domčeky pri obydlí už od nepamäti. Dá sa konštatovať, že predchodcom terajších záhradných domčekov boli rôzne šopy a stodoly. Vývoj záhradných domčekov bol priamo úmerný vývoju primárnych stavieb, čiže domov a obydlí, v blízkosti ktorý sa nachádza. Jeho základnou funkciou je možnosť uskladňovať, preto by mal byť záhradný domček uzatvárateľný s možnosťou uzamknutia, aby tvoril dostatočnú ochranu nielen pred poveternostnými vplyvmi ale aj pred krádežou, či neoprávneným používaním uskladnených vecí.

Na stavbu záhradných domčekov sa používajú klasické dostupné stavebné materiály ako sú napríklad masívne drevo, lisované drevotriesky, plech, rôzne druhy muriva a tvárnic. Podlahu obvykle tvorí betónová základová doska, alebo aj vysypaný utlačený štrk, drevené palety, rôzne druhy dlažby a pod. Na zastrešenie sa podľa konštrukcie stien záhradného domčeka používajú spravidla ľahšie krytiny ako napr. lepenka, či polykarbonát. Záhradný domček môže byť vybavený elektroinštaláciou prípadne aj vykurovacím telesom.

Podľa druhu využitia záhradného domčeka je prispôsobené aj jeho zariadenie. Či už sú to rôzne regály alebo police, rôzne závesné zostavy, ale aj nábytok vhodný na prípadné posedenie. Ak je záhradný domček využívaný na uskladnenie plodín, či potravín, mal by byť dostatočne odizolovaný od vonkajších poveternostných vplyvov s možnosťou dostatočného odvetrania a zachovania hygienických štandardov. Ak je priestor využívaný na skladovanie záhradného náradia, či rôznych nástrojov je vhodné vytvoriť dostatočné množstvo oddelených priestorov v prehľadom usporiadaní. Záhradný domček je možné využiť aj ako príručnú dielňu, pričom je potrebné dbať na dostatočné osvetlenie a zachovanie dôležitých ochranných prvkov ako sú napríklad prvky protipožiarnej ochrany a pod.

Okrem praktickej funkcie, by mali záhradné domčeky spĺňať aj vzhľadovú funkciu a ich dizajn by mal byť prispôsobený celkovej línii v súlade s architektúrou stavieb, pri ktorých sa nachádza.